Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/vhosts/ohhpaperscrap.com/httpdocs/legal.php on line 10 OHH! PAPER SCRAP... La teva botiga de Scrapbooking
Avís legal
En compliment de la Llei 34/2002 de Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), en vigor des del 12 d'octubre de 2002, el propietari i director del web www.ohhpaperscrap.com és Alícia Cervelló.
Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que té vostè dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a info@ohhpaperscrap.com.
La informació sol·licitada és estrictament necessari per a la correcta identificació del remitent , per dur a terme tasques bàsiques d'administració i docència. OHH! PAPER SCRAP... subratlla el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades d'usuari es processa d'acord amb les exigències legals, i només seran utilitzades per OHH! PAPER SCRAP... i les empreses en la seva àrea de serveis amb el propòsit indicat.
Les dades demanades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats descrites. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, OHH! PAPER SCRAP... el dret de negar serveis a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
CONSENTIMENT DEL REMITENT
Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. En qualsevol cas, no es passaran les dades a tercer. OHH! PAPER SCRAP...